امیرالمومنین

 

رباعی امیرالمومنین

 

                       بر کعبه ی سنگ و خشت جان داد آن روز

                       بتها   همه را  تکان  تکان   داد  آن  روز

                       وقتی  که  علی  ز خانه  بیرون آمد

                        دیدند خدا  خودی  نشان   داد آن روز

 

 

                        دل  شیعه ی آفتاب  باشد  چه خوش است

                        مست از نفس گلاب باشد چه خوش است

                        زایر  به نجف  که   می رسد    می فهمد

                        ماهی که میان آب باشد  چه خوش است

 

 

                         با قدر  تو  قبله را  چنین  قابل کرد

                         معنی  طواف  خانه  را   کامل کرد

                         آن روز   خدا  ز  جبرییل   گلویت

                         قرآن  به  محمد امین   نازل   کرد

 

 

/ 1 نظر / 55 بازدید
محمد

سلام زنده باد[گل]