تسليت
ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

بمناسبت 29 صفر شهادت امام رضا <ع>غزلی از سالهای گذشته...

خورشید سر به زیر عبایی ز ابر برد                    

 اینگونه از حدیث کسا ارث صبر برد

دریا ز باد فتنه به خود موج میگرفت                  

   آن موج  را به ساحل  آرام قبر  برد

چشم گهر فشان یتیمش گواه بود                     

 او را  عدو  ز شهر پیمبر  به جبر  برد

آن روز هر زنی که شنید از خزان باغ              

   یک شاخه تسلیت به عزایی ستبر برد

<<آشوب در تمامی ذرات عالم است>>

خورشید سر به زیر عبایی ز ابر برد

منتظر نقد های شما هستم