حجرابن عدی
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی: حجرابن عدی

برای عرض ارادت به حضرت حجر ابن عدی

 

                                 تاریخ ز تکرار خودش گریان است

                      با نوح بگو که نوبت طوفان است

                       از مرقد حجر ابن عدی فهمیدیم

                       از چیست مزار فاطمه پنهان است