امام رضا ع
ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

      

           می دید شرر ریخته در هستی انگور

           هم سفرۀ میزبان شده پستی انگور

           نوشید از آن خوشۀ سم بار که امروز

           ما را نفریبند    به  سر  مستی انگور