سلام بر غدير
ساعت ۱:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ دی ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

                         جبریل  از آسمان   تبسم  آورد

                 شیرینی دین برای  مردم  آورد

                نعمت ز ولایت علی بهتر چیست؟

                 والله  که «أ تممت علیکم» آورد

                           *************

                 در آینه مهر و مه شکوفایی کرد

                 دستان  علی  بلند با لایی  کرد

                 آنروز  خداوند  خودش  مردم  را

                 از سوره  مائده   پذیرایی   کرد

                        


 
خورشيد غدير
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٧ دی ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

به بهانه عید غدیر  رباعیی  از سالهای گذشته

                                  ای شیعه امیر را فراموش مکن

                      خورشید غدیر را  فراموش مکن

                      مانند یتیمان سوی مولا بشتاب

                      مسکین و اسیر را فراموش مکن

ویطعمون الطعام علی حبه مسکین ویتیم واسیرا..........